MDB Breakers ชำรุด (แจ้งรายงานครั้งที่ 1) พร้อมประสานทีม Outsource

แจ้งหัวหน้า : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Me : 08.27 น. Total 27 second)

แจ้งพี่ปุ๋ม บริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด Outsource (Me : 08.36 น. Total 3.11 minute)

107475
Continue reading

By admin

รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการเปิดซองและตรวจรับ

รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการเปิดซองและตรวจรับที่งานวิศวกรรมเครือข่ายได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพราะเนื่องจากวันที่ 11 เมษายน 2561 จะมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร จึงต้องส่งรายชื่อวันนี้

107455

Continue reading

By admin