ร่วมสำรวจระบบไฟฟ้าส่วน ATS และ Generator กับบริษัท สยามลานนา เทคโนโลยี จำกัด

ร่วมสำรวจระบบไฟฟ้ากับบริษัท สยามลานนา เทคโนโลยี จำกัด

โดยการประสานของอาจารย์พรเทพและนายพชรพล อิ่มทองหัวหน้าสำนักงานเป็นผู้นัดหมายเวลา

110201

By admin