ติดตั้งระบบเครือข่ายชนิดใช้สายและไร้สาย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ อาคาร 12

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ อาคาร 12

140483 140477 140476 140479 140481 140482

By admin

Access Point 6 ตัว

Access Point 6 ตัว

  1. หน้าห้อง Server 1 ตัว
  2. Configure Nextech โดยตั้น 1 ตัว (ยังใช้ไม่ได้)
  3. โรงแรมเรือนต้นสักชั้นสาม 1 ตัว
  4. หอประชุมวิทยาการจัดการใหม่ 1 ตัว
  5. อยู่ห้อง Server 2 ตัว

Adapter 6 ตัว

  1. หน้าห้อง Server 1 ตัว
  2. ห้องคณบดี อาคารคณะเทคโนฯ 1 ตัว
  3. Configure Nextech โดยตั้น 1 ตัว (ยังใช้ไม่ได้)
  4. ทุ่งกะโล่ 2 ตัว
  5. อยู่ห้อง Server 1 ตัว
By admin