ประเมินความพึงพอใจงานติดตั้งใหม่ NEW INSTALL ระบบเครือข่ายทั้งหมดของห้องการคลัง

ภารกิจงานพิเศษ : ติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณและโปรแกรม MIS กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561

แบบประเมิน : LINK VIEW

Screen Shot 2561-03-28 at 18.31.58 Screen Shot 2561-03-28 at 18.32.12

Continue reading

By admin