รูปภาพ

หัวข้อวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย หลังหยุดยาวสงกรานต์

17 เมษายน 2562 เพื่อตรวจสอบปัญหาระบบดังต่อไปนี้

 1. ปัญหาการใช้งานไม่ได้ของเว็บไซต์ http://nan.uru.ac.th
 2. ปัญหาการใช้งานไม่ได้ของเว็บไซต์ http://satit.uru.ac.th
 3. ปัญหาระบบเครือข่ายการเงินการคลัง MIS
 4. ปัญหาระบบเครือข่าย โครงการทุ่งกะโล่
 5. ปัญหาการใช้งานไม่ได้ของเว็บไซต์ประกาศราคากลาง

วิธีตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อ 1 ปัญหาการใช้งานไม่ได้ของเว็บไซต์ http://nan.uru.ac.th

 1. ทดสอบ Ping test ผลลัพท์คือไม่สามารถทดสอบได้
 2. ทดสอบ Remote Desktop ผลลัพท์คือไม่สามารถ Remote ได้
 3. ตรวจสอบ Physical hardware หน้าเครื่องมีแจ้งระบบ RAID ผิดปกติ Harddisk ชำรุด

20190417_135718

วิธีตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อ 2 ปัญหาการใช้งานไม่ได้ของเว็บไซต์ http://satit.uru.ac.th อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

วิธีตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อ 3 ปัญหาระบบเครือข่ายการเงินการคลัง MIS

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ เช็คข้อมูล IP address 172.16.94.xxx subnet 255.255.255.0 gateway 172.16.94.254 ต้องอยู่ในวงหมายเลขไอพี 172.16.94.xxx เท่านั้น
 2. เนื่องจากโปรแกรม MIS เป็นโปรแกรมทำงานประมวลผลฝั่ง Server โดยผู้ใช้เข้าใช้ผ่านระบบการแชร์ไฟล์ของ Windows จึงจำเป็นต้อง ปิด Firewall และ ปิด Antivirus ที่เกี่ยวข้องกับการแชร์ไฟล์
 3. เมื่อทดสอบการเชื่อมต่อแล้วให้ทำการ Ping IP address 172.16.94.x ซึ่งเป็น Server หากสามารถ Ping ได้และค่า TTL มีค่า 64,128 ถือว่า Server ปกติ
 4. ทดสอบ Double click เข้าโปรแกรม MIS
 5. ทดสอบเข้าใช้งานโดยใช้ Username : xxx และ Password : xxx ยังใช้งานไม่ได้
 6. ตรวจสอบ Server เพื่อ Restart เพื่อ clear configure software ใหม่หนึ่งครั้ง ผลคือระบบกลับมาปกติ

20190417_114746

วิธีตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อ 4 ปัญหาระบบเครือข่าย โครงการทุ่งกะโล่ อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจ

วิธีตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อ 5  ปัญหาการใช้งานไม่ได้ของเว็บไซต์ประกาศราคากลาง อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจ

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *